USŁUGI ELEKTRYCZNE

Zakres wykonywanych usług: 

Wykonawstwo instalacji elektrycznych obejmuje dostawę i montaż:

 linii kablowych i napowietrznych do 30 kV,

 stacji transformatorowych wewnętrznych i napowietrznych,

 rozdzielnic SN i nN,

 instalacji zasilających,

 instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego,

 instalacji uziemiających i odgromowych,

 prowadzenie testów i pomiarów,

 opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej.

Wykonawstwo instalacji teletechnicznych obejmuje dostawę i montaż:

 okablowania strukturalnego,

 systemów alarmu pożarowego,

 systemów sterowania oddymianiem,

 dźwiękowych systemów ostrzegawczych,

 systemów antywłamaniowych,

 systemów CCTV,

 systemów kontroli dostępu,

 opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej.

Automatyka i BMS

Oferta w tym zakresie obejmuje:

 projektowanie systemów sterowania przy wykorzystaniu sterowników swobodnie programowalnych PLC,

 wykonawstwo oprogramowania sterowników swobodnie programowalnych PLC oraz paneli HMI

 wykonawstwo oprogramowania w zakresie nadzoru budynku i wizualizacji przy wykorzystaniu dedykowanych systemów SCADA/BMS,

 dobór środków automatyzacji do planowanego zadania i kompletację dostaw,

 montaż urządzeń, uruchomienie i wdrożenie systemów na obiektach.