O ENERGIA INVEST Sp. z o.o.

Historia firmy Energia Invest Sp. z.o.o. 

 

Energia Invest Sp. z.o.o. prowadzi działalność na rynku polskim od 2000 roku i obecnie jej właścicielem jest osoba prywatna. W przeszłości EI współpracowała z takimi podmiotami jak Polskie Sieci Energetyczne S.A. oraz wieloma Zakładami Energetycznymi na terenie kraju w  przedmiocie poprawy płynności finansowej tych firm. W roku 2002 powstaje Biorafineria Bogatynia Sp. z o.o., której głównym udziałowcem jest EI. Wchodzi ona w skład grupy kapitałowej EI. Jej zadaniem była produkcja biopaliwa z oleju rzepakowego. Wskutek różnorodnych zawirowań oraz niejasnych przepisów branżowych w 2005 roku EI zaprzestaje budowy zakładu bioestrów i działalności w sektorze produkcji biopaliw. W tym samym czasie Prezes EI Pan Waldemar Nazarewicz zostaje członkiem zarządu  grupy EWG Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.- Sp.k., która to spółka zajmuje się przygotowaniem projektów i budową farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych na terenie kraju z których część rozpoczęła już produkcję energii elektrycznej. Z początkiem 2015r. EI postanowiła podjąć wyzwanie skierowane w stronę rozwijania i inwestowania w projekty związane z kompleksowym dostosowywaniem i wymianą oświetlenia tradycyjnego na LED.

Aktywność EI

Uczestnictwo EI w Kongresach, Targach, Warsztatach, Sympozjach:

 

1. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw –  Nauka-Biznes-Samorząd Razem Dla Gospodarki

2. Warsztaty sektorowe PPP – Efektywność energetyczna

3. Innowacyjna Gospodarka – Stymulowanie kreatywności i wspieranie postaw innowacyjnych

4. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe ARLEG S.A. – Wsparcie Biznesu z Programów UE – Dziś i Jutro

5. Inwestuj w Innowacje DARR S.A. – Najlepsze Praktyki

6. Akcelerator Innowacji – Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

7. Targi Energetyczne – ENERGETAB Bielsko Biała

8. ENERGETICS – Lubelskie Targi Energetyczne

9. Europejski Kongres Gospodarczy – EEC Katowice


Perspektywy 2014-2020

 

W nowej perspektywie finansowej interwencja skoncentrowana jest wokół celów tematycznych wskazanych w pakiecie legislacyjnym przez Komisję Europejską, jednym z nich jest „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, czyli m.in. zwiększenie efektywności energetycznej: efektywne wykorzystanie (budynki publiczne i mieszkalne, infrastruktura komunalna, oświetlenie ulic, placów i dróg), efektywny przesył, efektywne wytwarzanie (kongregacja) oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (produkcja energii z OZE, sieci dla OZE, przemysł urządzeń dla OZE). Podsumowując jesteśmy gotowi i chętni nawiązać z Państwem współpracę w  szerokiej płaszczyźnie jako liderem i doświadczonym przedsiębiorstwem w branży infrastruktury energetycznej. Mamy nadzieję, że dostrzeżecie w nas potencjalnego partnera, który na terenie Polski będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektów inwestycyjnych oraz ich realizacji.